Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3
Viens, Seigneur Jésus !
Bienvenue sur le Forum "Viens, Seigneur Jésus!"

Forum catholique consacré à la Fin des Temps, à la diffusion des Messages du Ciel, à la dénonciation du Nouvel Ordre Mondial et à la préparation de la Nouvelle Civilisation de l'Amour et au Second Retour de Jésus !
Viens, Seigneur Jésus !
Bienvenue sur le Forum "Viens, Seigneur Jésus!"

Forum catholique consacré à la Fin des Temps, à la diffusion des Messages du Ciel, à la dénonciation du Nouvel Ordre Mondial et à la préparation de la Nouvelle Civilisation de l'Amour et au Second Retour de Jésus !

Le "Notre Père" en plusieurs langues !

2 participants

Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Arabe !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 22:54

Notre Père en Arabe :

ابانا الذي في السماء الفن ؛
هذا يتقدس اسمك ؛
ليأت ملكوتك ؛
لتكن مشيئتك على الأرض كما في السماء.
يعطينا هذا اليوم لدينا الخبز اليومي.
اغفر لنا ذنوبنا ويوفقنا ليغفر لمن يتعدى ضدنا.
تؤدي بنا الا الى اغراء.
لكن نجنا من الشرير.
لأنه qu'appartiennes الخاص في المملكة ، المجد والقوة ل
لقرون وقرون
آمين.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Hindi !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 22:55

Notre Père en Hindi :

हमारे पिता स्वर्ग में कला है जो;
कि आपका नाम पवित्र हो;
तेरा राज्य आए;
तेरा स्वर्ग में के रूप में पृथ्वी पर किया जाएगा.
हमें इस दिन हमारी रोज़ की रोटी.
हमारे पापों को क्षमा और हमारी मदद जो लोग हमारे खिलाफ अतिचार माफ करने के लिए.
हमें परीक्षा में न ला.
लेकिन बुराई से हमें उद्धार.
क्योंकि यह आपके qu'appartiennes राज्य, महिमा और शक्ति के लिए है
सदियों और सदियों के लिए

आमीन.
_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Catalan !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 22:57

Notre Père en Catalan :

Pare nostre que estàs en els cels;
Que el seu nom sigui santificat;
vingui el teu regne;
Faci's la vostra voluntat a la terra com al cel.
Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia.
perdona els pecats i ens ajudi a perdonar els nostres deutors.
no ens deixis caure en temptació.
Mas lliura'ns del mal.
Perquè és la seva qu'appartiennes el regne, la glòria i el poder de
Durant segles i segles

Amén.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Vietnamien !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 22:58

Notre Père en Vietnamien :

Cha của chúng tôi mà nghệ thuật ở trên trời;
Đó là tên của bạn được thánh;
Thy đến vương quốc;
Thy sẽ được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.
Hãy cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày của chúng tôi.
tha thứ tội cho chúng ta và giúp chúng ta tha thứ cho những người chống lại chúng ta xâm nhập.
dẫn chúng tôi không vào cám dỗ.
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Bởi vì đó là qu'appartiennes của bạn vương quốc, vinh quang và quyền lực cho
Trong nhiều thế kỷ và thế kỷ

Amen.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Hébreux !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 23:00

Notre Père en Hébreux :

אבינו אשר שבשמיים;
השם שלך זה להתקדש;
מלכותך לבוא;
Thy ייעשה על פני כדור הארץ כמו בגן עדן.
תן לנו היום את לחם חוקנו.
שיסלח לנו על חטאינו לעזור לנו לסלוח לאלה הסגת גבול מי נגדנו.
להוביל אותנו לתוך לא פיתוי.
אבל אם חלצנו מן הרע.
כי זה qu'appartiennes שלך את הממלכה, את התהילה ואת כוח
במשך מאות שנים

אמן

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Yiddish !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 23:02

Notre Père en Yiddish :

אונדזער פאטער וואָס קונסט אין הימל;
אַז דיין נאָמען זאל געהייליקט;
דיין מלכות קומען;
דיין וועט זייַן געטאן אויף ערד ווי אין הימל.
גיב אונדז דעם טאָג אונדזער טעגלעך ברויט.
שענקען אונדז אונדזער זינד און העלפֿן אונדז צו פאַרגעבן די וואס טרעספּאַס קעגן אונדז.
פירן אונדז ניט קיין נסיון.
אבער אָפּגעבן אונדז פון שלעכטס.
ווייַל עס ס דיין קוו'אַפּפּאַרטיעננעס די מלכות, די כבוד און מאַכט פֿאַר
ווארים סענטשעריז און סענטשעריז
אמן.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Tagalog !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 23:03

Notre Père en Tagalog :

Ang aming Ama na ka sa langit;
Na pangalan ay iyong pakakabanalin;
Ang iyong kaharian dumating;
Ang iyong kalooban sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pang araw-araw tinapay.
patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at makakatulong sa amin upang patawarin ang mga nagkakasala sa amin.
humantong sa amin hindi sa tukso.
Subalit iligtas mo kami sa kasamaan.
Dahil ito ay ang iyong qu'appartiennes ang kaharian, ang kaluwalhatian at kapangyarihan para sa
Para sa siglo at siglo

Amen.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Grec !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 23:05

Notre Père en Grec :

Πατέρας μας που η τέχνη στον ουρανό?
Αυτό αγιαστεί το όνομά σου?
Ελθέτω η βασιλεία σου?
Γενηθήτω το θέλημά Σου στη γη όπως στον ουρανό.
Δώστε μας το καθημερινό ψωμί μας.
συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας βοηθήσει να συγχωρήσει αυτούς που καταπατούν ενάντια σε μας.
να μας οδηγήσει όχι σε πειρασμό.
Αλλά να μας ελευθερώσει από το κακό.
Επειδή είναι qu'appartiennes σας το βασίλειο, τη δόξα και δύναμη για
Για αιώνες και αιώνες

Αμήν.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Créole haïtien !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 23:06

Notre Père en Créole haïtien :

Papa nou, ki moun nou ye nan syèl la;
Se pou yo toujou respekte non ou;
Se pou ou wa a rive;
Kisa ou vle pou yo fè sou latè, tankou nan syèl la.
Ban-nou jòdi a nou manje chak jou.
padonnen nou peche nou yo, epi ede nou pou nou padonnen moun ki fè nou mal.
p'ap kite nou mouri nan tantasyon.
Men, delivre nou mal.
Paske, se pou nou qu'appartiennes wa, pouvwa, ak pouvwa, pou
ak pou tout tan ak pou tout tan

Amèn.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Le "Notre Père" en plusieurs langues ! - Page 3 Empty En Arménien !

Message  Octo Dim 19 Sep 2010 - 23:08

Notre Père en Arménien :

Հայր մեր, որ արվեստը երկնքում;
Որ Ձեր անունը պետք է սրբագործված;
Քո թագավորությունը գալիս;
Թող Քո կամքը լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է.
Մեզ այս օրը մեր ամենօրյա հացը.
ներիր մեզ մեր մեղքերը, եւ օգնում են մեզ ներել նրանց, ովքեր վնաս հասցնող այլ ոտնձգություններից մեր դեմ.
կառաջնորդեն մեզ չեն մեջ գայթակղությունը.
Բայց մատուցել մեզ չարից.
Որովհետեւ Ձեր qu'appartiennes թագավորությունը, փառքն ու իշխանության համար:
Դարեր ու հարյուրամյակների

Ամեն.

_________________
"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22

*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Octo
Octo
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !
C'est la Béatitude Éternelle du Ciel !

Messages : 16994
Date d'inscription : 15/12/2009
Age : 122
Localisation : Montréal, QUÉBEC

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/

Revenir en haut Aller en bas

Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum